Sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ được thể hiện qua thành tựu kinh doanh mà còn thể hiện ở trách nhiệm và những chia sẻ với cộng đồng. Tập đoàn GELEXIMCO nói chung và TLP nói riêng đã nhận về mình trách nhiệm của một công dân tích cực nhằm góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Đặt ra cho mình sứ mệnh chia sẻ các giá trị bền vững cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng, TLP dành mối quan tâm trực tiếp và trước nhất tới quyền lợi của cán bộ, công nhân viên trong Công ty cũng như gia đình họ. TLP luôn đảm bảo cho người lao động chế độ lương thưởng hợp lý, chế độ bảo hiểm y tế đầy đủ, môi trường lao động sạch sẽ, an toàn và cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Ban Lãnh đạo khẳng định quan tâm tới người lao động là một trong những mục tiêu quan trọng cũng là động lực phát triển của Doanh nghiệp.