Nhà máy Quảng Ninh:

+ Địa chỉ: Xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
+ ĐT: (0203) 3542808; Fax: (0203) 3542809
+ Email: nhietdienthanglong.tlp@geleximco.vn
+ Website: www.thanglongpower. vn

Văn phòng Hà Nội:

+ Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội
+ ĐT: (024) 35132418; Fax: (024) 35132419
+ Email: nhietdienthanglong.tlp@geleximco.vn
+ Website: www.thanglongpower. vn