Kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị cho TLP năm 2020

Đề nghị mua hàng từ 28/12/20-03/01/21 Đề nghị mua hàng từ 21/12-27/12 Đề nghị mua hàng từ 14/12-20/12 Đề nghị mua hàng từ 07/12-13/12 Đề nghị mua hàng từ 30/11-06/12 Đề nghị mua hàng, tuần 46 năm 2020 Đề nghị mua hàng, tuần 44-45 năm 2020 Đề nghị mua hàng, tuần 41 đến tuần 43…

Chi tiết