Kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị cho TLP năm 2021

Đề nghị mua hàng 11/10/21-17/10/21 Đề nghị mua hàng 04/10/21-10/10/21 Đề nghị mua hàng 27/09/21-03/10/21 Đề nghị mua hàng 20/09/21-26/09/21 Đề nghị mua hàng 13/09/21-19/09/21 Đề nghị mua hàng 01/09/21-12/09/21 Đề nghị mua hàng 01/08/21-31/08/21 Đề nghị mua hàng 01/07/21-31/07/21 Đề nghị mua hàng 07/06/21-30/06/21 Đề nghị mua hàng 31/05/21-06/06/21 Đề nghị mua hàng 24/05/21-30/05/21…

Chi tiết

Kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị cho TLP năm 2020

Đề nghị mua hàng từ 28/12/20-03/01/21 Đề nghị mua hàng từ 21/12-27/12 Đề nghị mua hàng từ 14/12-20/12 Đề nghị mua hàng từ 07/12-13/12 Đề nghị mua hàng từ 30/11-06/12 Đề nghị mua hàng, tuần 46 năm 2020 Đề nghị mua hàng, tuần 44-45 năm 2020 Đề nghị mua hàng, tuần 41 đến tuần 43…

Chi tiết