Môi trường là yếu tố được quan tâm hàng đầu, là định hướng phát triển chung của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long. Ngay từ khi bắt tay thực hiện dự án đến lúc hoàn thành và đưa vào vận hành, TLP luôn chú trọng và tìm kiếm các giải pháp để bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân và công nhân viên lao động.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long thường xuyên và định kỳ hàng năm tích cực tham gia đồng thời phát động các hoạt động trồng cây gây rừng, xây dựng cảnh quan nhà máy và khu vực xung quanh xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Với việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp trong quá trình xây dựng và hoạt động, chúng tôi cam kết xây dựng một Công ty năng lượng xanh, tạo ra những giá trị kinh tế và tinh thần bền vững, môi trường sản xuất kinh doanh vừa hiệu quả vừa sạch đẹp, văn minh