Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long thay đổi thích nghi trong tình hình mới

Từ bỏ mục tiêu “Zero COVID-19” (hiểu nôm na là “quét sạch, không còn COVID-19”) sang chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” là sự chuyển hướng mạnh mẽ của Đảng và Nhà Nước nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân theo cách tốt nhât…